JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ylläksen ja lähialueiden retkeilyvinkit

Kuukkelin retkivinkit ovat mainio tapa löytää uusia, hienoa kohteita Ylläkseltä ja lähialueilta. Etsi hyviä retkivinkkejä kartalta tai käytä suodattimia oman mielenkiintosi mukaan.

Suodata

Sulje


41 « 1 2 3 4 5 »
Eikä kotoisissa Ylläksen maisemissa ole mitään hävettävää. Lokakuun lopulla Aakenuksen Vasalaelta avautui tällainen näkymä.

Eikä kotoisissa Ylläksen maisemissa ole mitään hävettävää. Lokakuun lopulla Aakenuksen Vasalaelta avautui tällainen näkymä.

Eero Vapa

Eikä kotoisissa Ylläksen maisemissa ole mitään hävettävää. Lokakuun lopulla Aakenuksen Vasalaelta avautui tällainen näkymä.

Eikä kotoisissa Ylläksen maisemissa ole mitään hävettävää. Lokakuun lopulla Aakenuksen Vasalaelta avautui tällainen näkymä.

Eero Vapa

Pallas, Lemmenjoki ja koti-Aakenus ennen lumia

Kun­non hiih­to­ke­lit ovat an­ta­neet odo­tut­taa it­se­ään. Odot­ta­van ai­ka oli­si käy­nyt al­le­kir­joit­ta­neel­la­kin pit­käk­si, el­len oli­si yrit­tä­nyt so­peu­tua ti­lan­tee­seen.

20.11.2018

Keimiöjärven tuvan vuokrahinta vastaamaan ylläpi­to­kus­tan­nuksia

La­pin Kan­sa uu­ti­soi syys­kuun puo­li­vä­lis­sä, et­tä Met­sä­hal­li­tus ko­rot­taa vuo­den vaih­tees­sa vuok­ra­tu­pien­sa hin­to­ja.

19.10.2018
Kuvassa Jussi on ylittämässä jokea Muotkatunturin erämaassa.

Kuvassa Jussi on ylittämässä jokea Muotkatunturin erämaassa.

Jussi Pusa

Kuvassa Jussi on ylittämässä jokea Muotkatunturin erämaassa.

Kuvassa Jussi on ylittämässä jokea Muotkatunturin erämaassa.

Jussi Pusa

Kahdeksan erämaan mittainen unelma

”Aina ei ole hyvä ilma, helppo maasto ja kaunis maisema. Olen itse tullut siihen lopputulokseen, että tämä monimuotoisuus luonnossa on se kaikista hienoin asia. Retkeily on asennekysymys”, Jussi Pusa kirjoittaa blogissaan.

7.9.2018
Tähystystornin seinältä löytyy tämän vanhan kuvan lisäksi jotain Kuukkeli-lehteen liittyvää. Käy itse kurkkaamassa, mitä!

Tähystystornin seinältä löytyy tämän vanhan kuvan lisäksi jotain Kuukkeli-lehteen liittyvää. Käy itse kurkkaamassa, mitä!

Satu Renko

Tähystystornin seinältä löytyy tämän vanhan kuvan lisäksi jotain Kuukkeli-lehteen liittyvää. Käy itse kurkkaamassa, mitä!

Tähystystornin seinältä löytyy tämän vanhan kuvan lisäksi jotain Kuukkeli-lehteen liittyvää. Käy itse kurkkaamassa, mitä!

Satu Renko

Kumputunturi kuntarajan tuolla puolen

Jos­kus ruo­ho näyt­tää vih­re­äm­mäl­tä ai­dan toi­sel­la puo­lel­la, ja kun ko­ti­kun­nan tun­tu­rit tun­tu­vat lii­an tu­tuil­ta, on kiva suun­na­ta naa­pu­ri­rak­kaan.

7.9.2018
Pleunakämppä ulkoa.

Pleunakämppä ulkoa.

Eero Vapa

Pleunakämppä ulkoa.

Pleunakämppä ulkoa.

Eero Vapa

Pleunakämppä – niittymuistoja jopa 1800-luvulta

Raju on ajan rien­to –fraa­si tu­lee vä­ki­sin­kin mie­leen, kun kyy­kis­te­lee muu­ta­man hir­si­ker­ran kor­kui­sen pleu­na­käm­pän ovi­luu­kus­ta si­säl­le Pie­ru­vuo­man vie­rei­ses­sä saa­jos­sa (kui­van maan saa­re­ke suos­sa). On tar­vit­tu vain yk­si ih­mi­si­kä, et­tä on pääs­ty pleu­na­käm­pän niit­ty­kult­tuu­ris­ta ro­bot­ti­na­vet­toi­hin ja ko­neel­li­seen re­hu­tuo­tan­toon.

7.9.2018
Kuva Hetta-Pallas reitiltä. Kuva: Heikki Sulander/Rinkkaputki

Kuva Hetta-Pallas reitiltä. Kuva: Heikki Sulander/Rinkkaputki

Heikki Sulander/Rinkkaputki

Kuva Hetta-Pallas reitiltä. Kuva: Heikki Sulander/Rinkkaputki

Kuva Hetta-Pallas reitiltä. Kuva: Heikki Sulander/Rinkkaputki

Heikki Sulander/Rinkkaputki

Hetta–Pallas-reitille uudet tolpat vanhaa merkintätapaa kunnioittaen

Yk­si Suo­men kuu­lui­sim­mis­ta ret­kei­ly­rei­teis­tä, 55 ki­lo­met­rin mit­tai­nen Het­ta–Pal­las-reit­ti Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tos­sa saa uu­det reit­ti­mer­kit. Van­hat mer­kit oli­vat jo osit­tain kaa­tu­neet ja muu­ten­kin huo­no­kun­toi­sia. Ret­kei­li­jöil­tä tuli pa­lau­tet­ta, et­tä rei­til­lä oli vai­kea suun­nis­taa esi­mer­kik­si sil­loin, kun tun­tu­reil­le nou­si sumu. Sa­mal­la mer­ki­tään myös Tap­pu­rin au­ti­o­tu­val­le joh­ta­va pis­to­reit­ti.

11.7.2018
Hetta–Pallas-pääreitillä, ennen Pahakurua, on muutama pitkä ja hyväkuntoinen pitkospätkä. Kuvassa Saara Lauhamaa.

Hetta–Pallas-pääreitillä, ennen Pahakurua, on muutama pitkä ja hyväkuntoinen pitkospätkä. Kuvassa Saara Lauhamaa.

Satu Renko

Hetta–Pallas-pääreitillä, ennen Pahakurua, on muutama pitkä ja hyväkuntoinen pitkospätkä. Kuvassa Saara Lauhamaa.

Hetta–Pallas-pääreitillä, ennen Pahakurua, on muutama pitkä ja hyväkuntoinen pitkospätkä. Kuvassa Saara Lauhamaa.

Satu Renko

Kansal­lis­puis­tollinen mahdollisuuksia – Seikkaile uusille reiteille

Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­to on pal­jon muu­ta­kin kuin Yl­läk­sen lä­hi­a­lu­een rei­tit. Ak­tii­vi­maas­to­pyö­räi­li­jän kan­nat­taa tut­kail­la kart­taa koko kan­sal­lis­puis­ton alu­eel­ta. Hy­viä reit­ti­vink­ke­jä saa Pal­las-Yl­läs MTB Trails -si­vus­tol­ta Fa­ce­boo­kis­ta.

11.7.2018
Kun rikkoutunut osa on poistettu ja uusi vaihdettu tilalle, pistetään ketjut  takaisin paikoilleen, ja matka voi jatkua.

Kun rikkoutunut osa on poistettu ja uusi vaihdettu tilalle, pistetään ketjut takaisin paikoilleen, ja matka voi jatkua.

Satu Renko

Kun rikkoutunut osa on poistettu ja uusi vaihdettu tilalle, pistetään ketjut  takaisin paikoilleen, ja matka voi jatkua.

Kun rikkoutunut osa on poistettu ja uusi vaihdettu tilalle, pistetään ketjut takaisin paikoilleen, ja matka voi jatkua.

Satu Renko

Pyörä kuntoon maastossa

Tie­dät­kö, mikä on ket­ju­lii­tin, mul­ti­tool ja ren­gas­rau­ta, en­tä mi­ten toi­mia, kun pyö­rän kumi puh­ke­aa tai ket­jut kat­ke­a­vat?

11.7.2018
Tahkokuruun rakennettiin uusi kota vuosi sitten (kuvassa). Tänä kesänä Tuomikuru ja Tunturijärvi saavat uudet kodat.

Tahkokuruun rakennettiin uusi kota vuosi sitten (kuvassa). Tänä kesänä Tuomikuru ja Tunturijärvi saavat uudet kodat.

Tahkokuruun rakennettiin uusi kota vuosi sitten (kuvassa). Tänä kesänä Tuomikuru ja Tunturijärvi saavat uudet kodat.

Tahkokuruun rakennettiin uusi kota vuosi sitten (kuvassa). Tänä kesänä Tuomikuru ja Tunturijärvi saavat uudet kodat.

Reittejä ja siltoja kunnostetaan, heinä–elokuussa rakennetaan kaksi uutta kotaa

Yl­läk­sen alu­een rei­tit kui­vui­vat tänä ke­vää­nä ai­kai­ses­sa vai­hees­sa, kii­tos läm­pi­män al­ku­ke­sän, ja reit­tien kun­nos­tus­töi­hin pääs­tiin hy­vis­sä ajoin. Mo­nis­sa pai­koin van­ho­ja ja la­hon­nei­ta pit­kos­ra­ken­tei­ta pu­re­taan pois ja uu­sien pit­kos­ten ra­ken­ta­mi­sen si­jaan reit­te­jä so­ras­te­taan. Ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä Met­sä­hal­li­tuk­sen väen ta­voit­ti Röh­kö­mu­kas­ta, rei­til­tä, joka vie Luon­to­kes­kus Kel­lok­kaan suun­taan.

14.6.2018

Fishing Laplandin verkkosivut on avattu

Enon­te­ki­ön, Muo­ni­on, Ko­la­rin, Pel­lon ja Yli­tor­ni­on kun­tien yh­tei­sen ka­las­tus­mat­kai­lu­hank­keen myö­tä ke­hi­te­tyt fis­hing­lap­land.com-in­ter­net­si­vut avat­tiin tou­ko–ke­sä­kuun vaih­tees­sa.

9.6.2018
« 1 2 3 4 5 »

Hyvä lukija,

Kuukkeli tarjoaa sinulle aidosti paikallista uutisointia ja ajanvietettä – ympärivuotisesti. Tilaa Digi-Kuukkeli ja tiedät aina, mitä Ylläksellä tapahtuu.