Ylläksen seudun vesistöt kuntoon

25/08/2017

Ylläksen seudun vesistöt saavat tänä kesänä erityistä huomiota, kun niiden tilaa ja virkistyskäyttöä kartoitetaan kesän ja syksyn kestävässä selvitysprojektissa. – Työn keskeinen tarkoitus on vesistöjen ulkoisten ja ja sisäisten kuormittajien kartoitus. Sen pohjalta suunnitellaan vesistöjen […]

Keskustelua kaivosasioista 5. syyskuuta

25/08/2017

Missä malmeja on? Miten kaivostoiminta sopii muuhun maankäyttöön? Miten kaivosasioista pitäisi päättää ja miten kuulla eri osapuolia? Näitä asioita on selvitetty GovAda-tutkimushankkeessa, jonka tuloksia kerrotaan työpajoissa Kolarissa 5. syyskuuta kello 12–16 (Luontokeskus Kellokas) ja Kittilässä […]

Tavoitteena Euroopan paras kestävän matkailun kohde

10/02/2017

Metsähallitus on kehittänyt viime vuosina Pallas-Yllästunturin kansallispuiston reitistöjä ja palvelurakenteita. Tärkeäksi elementiksi on noussut myös yritysyhteistyö seudun yrittäjien kanssa. Kaksi vuotta sitten päättynyt Kylästä kylään -hanke yhdisti kansallispuiston vaikutuspiirissä toimivat yrittäjät. Hankkeessa luodusta kansallispuisto-opaskoulutuksesta valmistuu […]