Ylläksen seudun vesistöt kuntoon

Ilkka Mäki (vas.) ja Jukka Mäkelä kävivät Luosujoella tutkimassa reittiä raivauskaluston kera.

Ylläksen seudun vesistöt saavat tänä kesänä erityistä huomiota, kun niiden tilaa ja virkistyskäyttöä kartoitetaan kesän ja syksyn kestävässä selvitysprojektissa.

– Työn keskeinen tarkoitus on vesistöjen ulkoisten ja ja sisäisten kuormittajien kartoitus. Sen pohjalta suunnitellaan vesistöjen virkistyskäyttöä tukevat tulevaisuuden toimenpiteet pitkällä aikajänteellä, hankkeen vetäjä Ilkka Mäki kertoo.

Vesien laatua on tutkittu jo edellisenä kesänä järvikohtaisesti, ja veden mikrobiologista laatua seurataan jatkossakin.

Ylläksen vesistöistä mukana selvityksessä ovat Äkäslompolo, Äkäsjoki, Kesänkijärvi ja Kesänkijoki, Luosujärvi ja Luosujoki sekä Ylläslompolo, Ylläsjärvi ja Ylläsjoki.

Vesistöjen virkistyskäyttöä on kaikenlainen vesillä liikkuminen, melonta, veneily ja suppailu sekä monenlainen kalastus.

– Suunnitelmassa voidaan ehdottaa jatkotoimenpiteiksi uusien reittien avaamista retkeilylle ja esimerkiksi vesistöreittikarttojen- ja merkintöjen tekemistä.

Kartoitusta ja käytännön työtä

– Tärkeässä osassa tässä työssä ovat paikalliset asukkaat, kyläyhdistykset ja vesistöjen kalastuskunnat sekä myös mökkiläiset. Heillä on paljon pitkäaikaista tietoa vesistöjen paikallisesta käytöstä ja esimerkiksi siitä, miten vesistöt ovat muuttuuneet, Mäki toteaa.

– Matkailuelinkeino eli paikalliset yritykset ovat lisäksi mukana. Heidän kanssaan mietitään vesistöjen matkailullista käyttöä, vesillä liikkumista ja kalastusta.

Mäki on tähän mennessä tavannut vesistön paikallisia käyttäjiä, ja ehtinyt raivata umpeen menneitä jokipätkiä yhdessä heidän kanssaan.

– Äkäsjoen yläosa on nyt raivattu kaatuneista puista Äkäsjärveltä Aakenuksentien varrelle saakka. Tarkoitus on raivata reitti auki Äkäslompoloon asti ennen lumia.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa vesistöissä on vapaat kulkuyhteydet, tarvittavat reittimerkinnät sekä mahdollisesti rakenteita, kuten taukopaikkoja. Toiveena on, että järvet saadaan siistittyä roskakalasta, joka lisää onnistuessaan isomman kalan määrää ja parantaa veden laatua.

– Otan vastaan mahdollisimman laajasti ideoita, näkemyksiä ja kokemuksia, jotta vesistöjä voidaan alkaa kehittää oikeaan suuntaan, Ilkka Mäki kannustaa osallistumaan.

Ylläksen vesistöjen kehittämis- ja kunnostamissuunnitelma -projektia hallinnoi Kolarin kunta, ja työtä tehdään ELY-keskuksen myöntämällä rahoituksella.

Tietoa  ja keskustelua aiheesta löytyy Facebookista sivulta Ylläksen vesistöjen kehittäminen. Voit ottaa myös suoraan yhteyttä puhelimitse: Ilkka Mäki, 040 4895345.

Lue lisää Kuukkelista nro 15/2017. Lehti on saatavilla ilmaisjakelupisteistä ja tilattavissa osoitteellisena (44 euroa/vuosi, sis. 19 numeroa).

Petra Kannisto