Koeräjäytyksiä heinä–elokuussa, melua ja tärinää mitataan

Melua mittaavia laitteita asennettiin 11. heinäkuuta. Tässä ollaan Ylläksen Vaellushevosten pihapiirissä. Mittauspisteitä on yhteensä kymmenen.

Hannukainen Mining käynnisti heinäkuun puolivälissä vanhalla kaivosalueella Laurinojan louhoksen läheisyydessä koetoiminnan rikastuskokeita varten.
Työt suoritetaan arkisin päiväsaikaan ja ne aloitettiin pintamaan poistolla. Ensimmäiset 1–2 räjäytystä tehdään heinäkuun lopussa tai heti elokuun alussa ja seuraavat 1–2 elokuun puolivälissä. Työ kestää kuusi viikkoa.
Koetoiminta-alueita on kaksi. Toisesta poistetaan moreenia kaivurilla 11 metriä ja toisesta 15 metriä. Toisen alueen päältä pitää räjäyttää pois sivukiveä, toisen päältä rapautunutta pintaa, jotta saadaan tuore näyte.
GTK:n rikastuspilottiin Outokumpuun ajetaan noin 200 tonnia maa-ainesta. Irrotus on kaikkineen noin 5 000 tonnia. Vain malmi viedään koerikastukseen.
Kivien on oltava 1. syyskuuta mennessä Outokummussa.

Ääni- ja tärinävaikutuksista mittaustietoa

Koetoiminnan aikaan mitataan melu- ja tärinävaikutuksia. Melua mittaavat laitteet sijoitettiin 11. heinäkuuta kymmeneen mittauspisteeseen. Tallennus käynnistyi heti ja kestää kahdeksan viikkoa.
Mittauspisteistä löytyy kartta osoitteesta hannukainenmining.fi. Tärinämittauslaitteet tulevat osaan näistä kymmenestä pisteestä.
Pölyn leviämistä ei tarkastella. Päägeologi Jouko Pakarinen totesi, että räjäytykset ovat sen verran pieniä, ettei se ole tarpeen.
Ulkopuoliset yritykset tekevät kaikki mittaukset. Pöyry vastaa koetoimintahakemuksesta ja -suunnitelmasta sekä vesien tarkkailusuunnitelmasta, Tapojärvi Oy maanpoisto- ja louhintatyöstä, Sito Oy maanpoiston ja turvallisuuden suunnittelusta, Palsatech Oy maastomerkinnöistä, Ahma ympäristö Oy louhintasuunnitelmista ja vesistötarkkailusta. APL Systems Oy suorittaa melu- ja tärinämittaukset.

Lokakuussa umpeen

Kuopat peitetään lokakuussa, kun koerikastukset on tehty. Kuoppia ei peitetä heti, jotta kuoppia ei tarvitse avata uudestaan, jos pilottiin tarvitaan lisää kiveä.
Vesi kuopista menee Laurinojan avolouhokseen. Vaikutus vedenpintaan on noin 30 senttimetriä, mikä on pienempi kuin vuosittainen vaihtelu louhoksessa. Laurinojan avolouhoksesta otetaan vesinäytteitä.
Ylimääräinen kiviaines läjitetään vanhan moreenikasan kylkeen. Yhtiö toteaa, että läjityksellä ei ole vaikutusta maisemaan eikä luontoon.

Tekstiviestillä tieto räjäytyksistä

Tarkemmat räjäytyspäivät ilmoitetaan lähempänä irrotusajankohtaa. Jos haluat tekstiviestillä tiedon räjäytyksistä, lähetä puhelinnumerosi osoitteeseen info@hannukainenmining.fi. Räjäytyksistä ilmoitetaan noin tunti ennen räjäytystä.
Päägeologi Jouko Pakarinen esitteli koetoimintaa Kolarin kunnan virastotalolla yleisötilaisuudessa 5. heinäkuuta ja geologi Ida Källberg mökkiläisten tilaisuudessa 6. heinäkuuta.

Satu Renko

melumittaus2_1417
Melua mittaava laite on pieni ja akkukäyttöinen. APL Systems Oy asensi laitteen ja tallentaminen käynnistyi heti.