Kolarilainen yrittäjä, muista aluetaloudellinen arvio

Kolarissa toteutetaan loppukevään 2017 aikana selvitys eri elinkeinojen aluetaloudellisista vaikutuksista. Selvityksen tavoitteena on tuottaa vertailtavia arvioita matkailun, kaivostoiminnan sekä muiden elinkeinojen vaikutuksista Kolarissa.

Arvioinnin lähtötiedot kerätään nettikyselyllä. Kyselyyn saavat osallistua kaikki yritykset, jotka ovat kirjoilla Kolarissa ja/tai joilla on toimipaikka Kolarissa. Alkuperäisesti vastausaika päättyi 7. toukokuuta, mutta aikaa on jatkettu sunnuntaihin 14. toukokuuta saakka.

Yrityksillä on tärkeä rooli arvioinnissa. Paikallisten yritysten laaja osallistuminen arviointiin lisää tulosten luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta Kolarin päätöksenteon tueksi.

Kysely ja lisätietoa

Aiheesta aiemmin Kuukkelissa 

Satu Renko