Aluetaloudellisesta selvityksestä iso rutistus yrittäjille

Laskimet kouraan!

Kolarissa toteutetaan loppukevään 2017 aikana selvitys eri elinkeinojen aluetaloudellisista vaikutuksista. Sen tavoitteena on tuottaa vertailtavia arvioita matkailun, kaivostoiminnan sekä muiden elinkeinojen vaikutuksista Kolarissa.
Kunta on tilannut työn Gaia Consultingilta. Konsulttiyhtiö toteutti viime vuoden puolella selvityksen, jossa pohdittiin elinkeinojen yhteensovittamisen mahdollisuuksia. Tässä aiemmassa työssään Gaia ohjeisti kuntaa kolmella suosituksella, joista yksi oli kokonaistaloudellisten vaikutusten arvioiminen ennen päätöksentekoa.
Vaikutuksia havainnollistetaan kahden skenaarion kautta: vaihtoehto A selvittää vaikutuksia, jos kaivoshanke toteutuu, vaihtoehto B vaikutuksia, jos hanke ei toteudu.
– Molemmissa vaihtoehdoissa tarkastellaan rahavirtoja ja niiden vaikutuksia yksityisille, yrittäjille ja kunnalle, Pasi Rinne Gaiasta valottaa.
Kaivosyhtiö on hyvin valmistautunut nyt tarvittavan tiedon tuottamiseen. Haaste on pääosin elinkeinonharjoittajilla, joiden on itse tuotettava tieto selvitystä varten. Gaia opastaa yrittäjiä ja varmistaa, että tieto soveltuu tarkoitukseen.
– Tämä on iso harjoitus, eikä aikaa ole rajattomasti, mutta siitä on myös apua kullekin  oman liiketoiminnan suunnittelussa, Rinne korostaa.
Yleisöstä kyseltiin, miten lomakiinteistöjen ja -tonttien omistajat näkyvät laskennassa.
– Kuntatalous on tarkastelussa mukana ja siinä tämäkin on otettava huomioon, Rinne vastaa ja viittaa esimerkiksi maan arvon laskemiseen.
Työpajassa ohjeistetaan, miten yritykset voivat osallistua Kolarin aluetaloudellisen arvion tekemiseen. Arvion aineisto tullaan keräämään kolarilaisilta yrityksiltä nettipohjaisella kyselyllä viikoilla 16–18. Työpajassa aluetaloudellisen arvion toteuttaja Gaia Consulting esittelee aluetaloudellisen arvion etenemistä ja mallinnustyökalua, antaa neuvoja kyselyn täyttämiseen sekä kerää kommentteja ja kehitysideoita arviointityöhön.

Selvityksen tekemistä käytiin läpi viimeisimmässä vuorovaikutustilaisuudessa 6. huhtikuuta. Lisäksi Ylläksen Matkailuyhdistys ry, Visit Ylläs, Kolarin Yrittäjät ry ja Kolarin kunta kutsuvat kolarilaiset yrittäjät avoimeen työpajaan Luontokeskus Kellokkaaseen keskiviikkona 26.4. kello 14–16.  Ilmoittaudu työpajaan 14.4. mennessä sähköpostiosoitteeseen yllas@yllas.fi.

Satu Renko