Tavoitteena Euroopan paras kestävän matkailun kohde

Uusi kansallispuistoa yhdistävä hanke alkamassa

Metsähallitus on kehittänyt viime vuosina Pallas-Yllästunturin kansallispuiston reitistöjä ja palvelurakenteita. Tärkeäksi elementiksi on noussut myös yritysyhteistyö seudun yrittäjien kanssa.
Kaksi vuotta sitten päättynyt Kylästä kylään -hanke yhdisti kansallispuiston vaikutuspiirissä toimivat yrittäjät. Hankkeessa luodusta kansallispuisto-opaskoulutuksesta valmistuu uusia sertifioituja oppaita vuosittain.
Tulevana syksynä alkava uusi hanke, Pallas–Ylläs TOBE 1, on jatkoa Kylästä kylään -hankkeelle.
Uuden hankkeen tavoitteena on jatkaa ympärivuotisen matkailun kehittämistyötä ja markkinointia yhdessä alueen yrittäjien kanssa.
– Kaikkien alueen yrittäjien kannattaa lähteä hankkeeseen mukaan, sillä isolla verkostolla sähköinen markkinointinäkyvyys ja hankkeen hyödyt saadaan parhaiten toteutettua, kansallispuiston johtaja Pekka Sulkava muistuttaa.

Tuotteistamis- ja markkinointihanke

– Kyseessä on tuotteistamis- ja markkinointihanke, jonka tavoitteena on yrittäjien yhtenäinen näkyvyys kansainvälisillä markkinoilla eri kanavissa, tuotteiden parantaminen edelleen sekä puiston ja yrittäjien yhteistyön tiivistäminen, Sulkava luettelee.
Kansallispuisto on koko seutua yhdistävä tekijä, joka yhdessä yritysten kanssa muodostaa tulevaisuudessa kansainvälisille markkinoille näkyvämmän kestävän matkailun tuotekokonaisuuden.
– Kansallispuisto on kaikkien yhteinen juttu, tavoitteena on Suomen aktiivisin kansallispuisto, jota voidaan markkinoida yhtenäisenä kokonaisuutena.
Suunnitelmissa on nostaa esille myös puiston TOP 10 -paikkoja ja reittejä. Hankkeeseen halutaan mukaan yritysten lisäksi alueen kunnat.

Palvelurakenteiden uudistukset jo tehty

– Reitit ovat merkittävästi parantuneet viimeisten uudistusten jäljiltä. Siitä todistavat ennen ja jälkeen -valokuvat. Niistä näkee eron esimerkiksi Kesänkijärven eteläpuolta menevän polun kunnossa. Ennen se oli juurakkoinen ja mutainen polku, nyt sorapäällysteinen reitti, suunnittelija Maarit Kyöstilä Metsähallituksesta kertoo.
– Fyysiset olosuhteet puistossa ovat jo olemassa, niihin ei tarvita enää jätti-investointeja. Tulevassa hankkeessa keskitytään tuotteistamiseen ja yhteiseen, kansainväliseen markkinointiin, Sulkava toteaa.
Mahdollisuudet markkinoida aluetta yhtenäisenä kokonaisuutena ovat huimat. Kansallispuiston ympärillä eri keskuksissa toimivat yritykset tarjoavat palveluita, ja kansallispuisto sekä hankkeen toimenpiteet luovat toimintaympäristön.
– Ajatuksena on tuotteistaa TOP 10 -reitit pyöräilyyn ja ulkoiluun. Esimerkiksi Tunturi-Lapin pyöräilykokonaisuus voi sisältää eritasoisia reittejä erilaisten asiakkaiden tarpeisiin.
Tuotteiden ja palveluiden laatuun kiinnitetään huomiota, samoin niiden hiilijalanjälkeen.
Kestävä matkailu, laatu ja koko alueen yhteistyö ovat johtavana ajatuksena kaikissa hankkeen toimenpiteissä.
– Tehdään asiat niin, että ne ovat oikeasti hyvin ja loppuun asti tehtyjä, Sulkava kiteyttää.

Petra Kannisto