Palveluiden Kolarissa yhdistyy matkailu ja kaivostoiminta

Maankäyttö- ja elinvoimastrategia

Kolarin kunnanhallitus hyväksyi maanantaina 9. tammikuuta kunnan maankäyttö- ja elinvoimastrategian, jossa kunnan tahtotilaksi määritellään kaivostoiminnan käynnistäminen kestävällä tavalla.

Strategiassa on listattu maankäytön kehittämistoimet koko kunnan alueella ja lisäksi tarkemmin alueittain.

Pääpaino toimenpideohjelmassa on Kolarin kirkonkylässä ja tunturikylissä.

Kunnan tulevaisuutta punnitaan kolmen eri vaihtoehdon kautta: Matkailu-Kolarin, Tuotanto-Kolarin ja Palvelujen Kolarin.

Matkailu-Kolari- ja Tuotanto-Kolari-vaihtoehdoissa kunta ottaisi selkeän kannan siihen, lähteekö se ajamaan matkailun vai kaivoksen etua.

Kolmannessa vaihtoehdossa, Palvelujen Kolarissa, yhdistetään nämä kaksi elinkeinoa ja uskotaan niiden muodostavan rinnakkain Elinvoimaisen Kolarin.

Tässä vaihtoehdossa kaivostoiminnasta kehittyy kuntaan merkittävä elinkeino ja samalla matkailuelinkeinokin kehittyy ja monipuolistuu ympärivuotiseksi.

– Strategiassa on hahmoteltu, mitä eri vaihtoehdot voisivat tarjota ja mitä niiden toteutuminen edellyttää, kunnanjohtaja Antti Määttä kuvailee.

Marssijärjestys kummastuttaa

Nyt laadittu maankäyttöstrategia on ensimmäinen laatuaan Kolarissa. Strategian valmistelu käynnistyi tammikuussa 2016. Valmistelun pohjana on käytetty konsulttien laatimia kyselytutkimuksia ja haastatteluita.

Äkäslompolon kyläyhdistyksen puheenjohtaja Markus Kiiliä haastateltiin maankäyttö- ja elinvoimastrategian valmisteluvaiheessa viime keväänä. Kiili on tutustunut strategiaan ja ihmettelee sen sisältöä.

– On outoa ensin päättää, että halutaan rakentaa kaivos, ja sen jälkeen tehdä strategia tukemaan etukäteispäätöstä. Konsulttitoimisto on kirjoittanut sen tyylisen tekstin, mitä päättäjät ovat halunneet.

Strategiassa esitettyä tulevaisuuden visiota, Palveluiden Kolaria, Kiili ei näe mahdollisena.

– Palveluiden Kolari, jossa yhdistyy matkailu, luonnonsuojelu ja kaivostoiminta, on toiveajattelua. Ajatuksella ei ole minkäänlaista todellisuuspohjaa.

Kunnanjohtaja korostaa, ettei strategia ole päätös suuntaan tai toiseen.

– Tarkoitus ei ole sanoa viimeistä sanaa siitä, miten ja millä ehdoilla edetään. Tämän ei ole myöskään tarkoitus olla asioita pois sulkeva paperi, vaan sellainen paperi, jossa tunnistetaan kunnan kehityksen kannalta olennaisia asioita.

Kaivosalueen kaava nähtävillä

Hannukaisen kaivosalueen kaavoitusprosessi nytkähti loppuvuodesta 2016 käyntiin, kun Kolarin kunnanhallitus päätti toteuttaa Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuulemisen uudelleen ja asettaa nähtäville uuden kaavaluonnoksen.

Uudessa suunnitelmassa muun muassa Hannukaisen kylä rajataan kaivosalueen ulkopuolelle.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja uusi kaavaluonnos liitteineen ovat julkisesti nähtävillä 6.1.–6.2.2017 Kolarin kunnan teknisellä osastolla ja kunnan verkkosivuilla.

Ylläksen Ystävät ry esitti kunnalle, että aikaa olisi pidennetty 30 päivän minimistä 45 päivään.

– Sovittelimme aikaa kalentereihin ja päädyimme normaaliin 30 päivään. Yleisötilaisuuden jälkeen on vielä hyvin aikaa kommentoida, Antti Määttä toteaa.

Kolarin kunta järjestää Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavan esittelytilaisuuden kunnanvaltuuston istuntosalissa 25. tammikuuta kello 17 alkaen.

Äkäslompolon kyläyhdistyksestä toivotaan, että mahdollisimman moni osallistuisi tilaisuuteen.

– Nyt on se hetki, jolloin pitää sanoa jotain. Jos kukaan ei kirjelmöi eikä avaa suutansa tilaisuudessa, se tarkoittaa, että kuntalaiset hyväksyvät tämän, Markus Kiili painottaa.

Kaivosseminaari yhdistysten voimin

Kaivoskeskustelua käydään myös 15. helmikuuta, jolloin Ylläksen alueen yhdistykset järjestävät seminaarin Luontokeskus Kellokkaassa.

Kolarin kunnalla ja Hannukainen Mining Oy:llä on tilaisuudessa puheenvuorot.

Seminaari on kaikille avoin.

——————————————–

Mistä kyse?

  • Kolarin kunnan maankäyttöstrategian laatiminen asetettiin tavoitteeksi vuoden 2016
    talousarviossa.
  • Kunnanhallitus päätti valmistelun käynnistämisestä kokouksessaan 25.1.2016.
  • Strategian käytännön valmistelutyötä teki Sweco Ympäristö Oy.
  • Strategia hyväksyttiin kunnanhallituksen kokouksessa 9.1.2017.
  • Tahtotilaksi määriteltiin kaivostoiminnan käynnistäminen.

Osallistu ja vaikuta!

  • Kaivosalueen kaavasuunnitelmat nähtävillä 6.2.2017 saakka (kunnatalo ja kolari.fi)
  • Osayleiskaavan esittelytilaisuus 25.1. klo 17, kunnan virastotalo
  • Kaivosseminaari 15.2. klo 8.30–16.15, luontokeskus Kellokas  – OHJELMA

Aihetta käsiteltiin myös Kuukkelissa 19/2016

Satu Renko