Kysely kunnan maankäytöstä: Mökkiläiset, matkailijat ja tunturikyläläiset vastustavat kaivoshanketta

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Yhteiskunnallisesti kestävä luonnonvarojen käyttö -hanke selvitti viime keväänä kaikille avoimella verkkokyselyllä kansalaisten käsityksiä maankäytöstä ja sen tavoitteista Kolarin kunnan alueella.
Keskeisin kysymys kyselyssä oli matkailun ja kaivostoiminnan yhteensovittaminen.
Tulokset osoittavat Kolarin kunnan voimakkaan jakautuneisuuden suhteessa Hannukaisen kaivoshankkeeseen.
Ylläksen lähikylissä elävistä paikallisista 80 prosenttia on sitä mieltä, ettei hanketta tulisi toteuttaa. Etäämmällä asuvista sen sijaan 67 prosenttia kannattaa hankkeen toteuttamista.
Kuntalaisten lisäksi kyselyyn vastasi mökkiläisiä, vapaa-ajan asuntojen omistajia ja matkailijoita. Heistä yli 90 prosenttia vastustaa hanketta.

Kiinnostus työskennellä kaivoksessa

Kyselyssä selvitettiin myös kiinnostusta työskennellä kaivoksessa.
Vastanneista kuntalaisista vain 19 prosenttia osoitti kiinnostuksen kaivostyöhön.
Ylläksen ulkopuolisissa kylissä mielenkiinto oli suurempaa, 35 prosenttia ilmoitti olevansa kiinnostunut hakemaan kaivostöihin tulevaisuudessa.
Asia on merkittävä, sillä Hannukaisen kaivosta esitelty ratkaisuna kunnan työttömyysongelmaan.

Seminaari helmikuussa

Tutkimuksen vastausaktiivisuus jäi matalaksi. Vastauksia saatiin kaikkineen 1 257.
Tunturikyläläiset ovat tuloksissa yliedustettuina.
Vastauksista 53 prosenttia tuli Ylläksen lähikylistä, kun kolarilaisista vain kolmannes elää näissä kylissä.
Kyselyn tuloksiin pureudutaan perusteellisemmin helmikuussa, kun Äkäslompolon kyläyhdistys ry, Ylläksen Matkailuyhdistys ry, Muonion paliskunta ja Ylläksen Ystävät ry järjestävät kaikille avoimen alueen maankäyttöön ja matkailuun liittyvän seminaarin.
Kuukkeli palaa aiheeseen seuraavassa lehdessä 17. tammikuuta, jolloin myös seminaarin päivämäärä ja sisältö on lyöty lukkoon.

Lisää aiheesta

Satu Renko