Paikalliset lumivyöryennusteet vapaalaskijoiden avuksi

Kuva: Ylläs Ski Patrol
Kuva: Ylläs Ski Patrol

Sondi, piippari ja lappari eivät yksinään auta offareilla, tarvitaan myös taitoa käyttää välineitä, tieto riskeistä ja kokemuksen tuomat rajat. Lunta voi lähteä pöllyttelemään kuka tahansa, mutta ilman osaamista tai opettajaa kannattaa harkita kahdesti.
Ylläksen Ski Patrol korostaa luonnonvaraisilla tuntureilla laskemisessa turvallisuusnäkökohtia. Uusimpana aluevaltauksenaan Ski Patrol tarjoaa laskijoille kättä pidempää laatimalla paikallisia ennusteita Ylläksen alueen luonnonvaraisten tuntureiden lumivyöryriskeistä.
Palvelu on ainoa laatuaan Suomessa.
– Luemme sääasemiemme tiedot joka päivä. Seuraamme muun muassa lämpötilaa, ilmanpainetta, kosteutta, tuulen voimakkuutta ja suuntaa sekä lumen kertymää ja kuinka tuuli kuljettaa lunta. Laskureittejä tutkimme kaivamalla havaintokuoppia, joista saamme mittauksilla ja erilaisilla testeillä tietoa lumipakan koostumuksesta – onko se stabiilia vai löytyykö siitä heikkouksia, jotka lisäävät vyöryjen todennäköisyyttä, Tuomo Poukkanen Ski Patrolista kertoo.
– Teemme lyhyen analyysin tilanteesta ja, jos havaitsemme jotain, mikä kohottaa vyöryriskiä, yhdistämme kokoamiamme tietoja ja tuntureilla tekemiämme havaintoja ennusteeksi, jossa mahdolliset vyöryriskiä kohottavat tekijät selitetään mahdollisimman yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi.
Palvelu on vastaus kasvavaan tarpeeseen – pehmeä ja koskematon lumi houkuttelee yhä suurempaa joukkoa laskijoita hoidettujen rinteiden ulkopuolelle. Osaaminen ja into sen sijaan eivät aina käy käsi kädessä.
– Riskialttein paikka on usein juuri se, josta olisi hienointa laskea. Tiedon ja kokemuksen kertyessä vapaalaskija oppii tarvittaessa pidättäytymään houkuttelevankin laskupaikan edessä, Poukkanen toteaa.

Lumi vyöryy jo alkukaudesta

Lumivyöryt ovat Ylläksen luonnonvaraisilla lähituntureilla yleisiä ja muodostavat riskin jo alkukaudesta, eivät vain keväällä.
– Jo tammikuussa tapahtuu vyöryjä. Esimerkiksi Kellostapulin jyrkimmillä kohdilla vyöryy lähes joka vuosi.
Uudessa palvelussa vyöryjen todennäköisyyttä määritellään asteikolla 1–5. Numeerisen arvion yhteydessä on lyhyt selostus mahdollisista ongelmakohdista.
Mittauksia lumivyöryriskin kartoittamiseksi on Ylläksellä tehty jo vuosikausia, mutta aiemmin analysointi on jätetty Ilmatieteenlaitokselle.
– Ilmatieteenlaitoksen ennuste on sekin hyvä, mutta se laaditaan yleisemmällä alueellisella tasolla. Me tunnemme paikalliset notkelmat ja kurut, ja näemme miten lumi niihin kasaantuu, Poukkanen kuvailee.

Ennusteita lumivyöryteknikon pätevyydellä

Ski Patrolin tekemien mittausten tuloksia on aiemmin julkaistu sellaisenaan Facebookin Rinnemies-sivustolla, mutta analyysien tekemiseen heiltä on puuttunut virallinen pätevyys.
– Toki kokeneimmat harrastajat ovat pystyneet tekemään pelkistä mittaustuloksistakin päätelmiä, Poukkanen toteaa.
Enää pätevyyden puute ei ole este. Pätevyyden Ski Patrol haki ruotsalaisen Sveriges Lavinutbidningar (SVELAV) Pro 2 -koulutuksesta, josta Tuomo Poukkanen, Lauri Ylimys ja Antte Lauhamaa valmistuivat lumivyöryteknikoiksi.
– Isoissa alppikohteissa on paljon vastaavaa paikallista toimintaa. Lumiturvallisuuskoulutus kehittyy myös Suomessa. Parhaillaan on meneillään kolmivuotinen kehityshanke, jossa luodaan lumiturvallisuuden koulutusjärjestelmä suomalaisille ja suomen kielellä.
Lumiturvallisuushanketta Humakissa vetävä Eeva Mäkelä on hankkinut oman lumivyöryosaamisensa Kanadassa ja toimii myös SVELAV-kouluttajana. Ylläksen patrolmiehet osallistuivat Eevan vetämään ensimmäiseen Suomessa järjestettyyn SVELAV Pro 2 – koulutukseen. Eeva toimii myös mentorina Ylläksen vyöryennustepalvelun käynnistämisessä.

Vastuu laskijalla

Yhteistyö Ilmatieteenlaitoksen kanssa jatkuu uuden ennustepalvelun rinnalla. Ennusteita tehdään yhä vapaaehtoistyönä.
– Asia kiinnostaa meitä kaikkia oman harrastuneisuutemme kautta. Kaikki me olemme tavalla tai toisella joutuneet maksamaan omat oppirahamme nuorina. Tiedon levittäminen motivoi meitä.
Poukkanen korostaa, ettei lumiturvallisuusoppiminen pääty koskaan. Hiihtokoulut tarjoavat kursseja lumiturvallisuusvälineiden käyttöön ja laskemiseen sekä opastettuja laskureissuja maastoon.
Kokeneiden laskijoiden matkassa omakin silmä harjaantuu tunnistamaan riskipaikat.
– Ennusteet ovat vain ennusteita. Lumi, sää ja luonto ovat monimutkaisia. Vastuu on aina viime kädessä laskijalla.

Ski-Patrolin ennusteet

Satu Renko